JOUR-telefon

0703 - 34 18 81

 

info@ifs-ab.se

 

 

 

Asbestsanering

 

Avfuktning

 

Besiktning

 

Blästring

 

Byggstädning

 

Cicternrengöring

 

Epoximålning

 

Filmning

 

Flytt

 

Högtryckstvätt

 

Klottersanering

 

Lokalvård

 

Rivning

 

Sanering

 

Sugning

 

Vattenbilning

 

 

 

 

Blästring

 

Vi använder såväl traditionell sandblästring i miljöer där man inte kan använda vatten som den moderna metoden torr-isblästring som är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod. Ytan som ska rengöras, blästras med små pellets av torr-is, som är koldioxid i fast form. Den tränger igenom smutsen och värms upp av ytan så att den blir gasformig. Gasen är 530 gånger större i volym än pellets, så smutsen faller bort av gas expansionen. Typiska föroreningar: oljor, fetter, oxidskikt, lim, lack, sot, sockeravlagringar samt plast och gummirester mm. 

 

Fördelar med torr-isblästring är

 • Inga restprodukter: Isen övergår till gasform
  Miljöanpassad metod: Endast naturliga medel används och kan ersätta många kemikalier eller lösningsmedel
 • Ingen maskering behövs: Väldigt skonsam metod som ej skadar känsliga detaljer
 • Torr metod inga vätskor används: Inget vatten då isen består av gas i fast form
 • Ställbar verkningsgrad: Med hjälp av trycket i tryckluften och mängden is som appliceras är det enkelt att justera den verknings- grad som behövs för varje objekt
 • Ingen mekanisk åverkan: Metoden har ingen slipande effekt utan arbetar enbart på ytan
  Minimerar rengörings tiden: 
  Kan göras under drift Tar bort många tidskrävande moment så som maskering, blöt- läggning, eftersanering mm

 

Användningsområde är alla förorenade ytor med unika fördelar inom områden som elektriska komponenter, förpackningsindustrin, tidnings- och tryckpressar, livsmedelsindustrin, lösa maskindelar och fasadrengöring.

  

 

 

 

 

 

Produktion och webbmaster CertoCito.se  

     © IFS -Industrimiljö, Fukt & Saneringsteknik AB