JOUR-telefon

0703 - 34 18 81

 

info@ifs-ab.se

 

 

 

Asbestsanering

 

Avfuktning

 

Besiktning

 

Blästring

 

Byggstädning

 

Cicternrengöring

 

Epoximålning

 

Filmning

 

Flytt

 

Högtryckstvätt

 

Klottersanering

 

Lokalvård

 

Rivning

 

Sanering

 

Sugning

 

Vattenbilning

 

 

 

 

Om oss

 

IFS - Industrimiljö, Fukt- & Saneringsteknik AB förvärvades 2010 av Bengt Lindgrens Sanerings AB som är moderbolag i koncernen. Koncernen består också av Industrimiljö Väst AB. Ett bolag som Bengt Lindgren drivit sedan 1998. 

 

IFS sanerar på uppdrag av kommuner, landsting, större och mindre byggföretag, kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare medan Industrimiljö VÄST främst sanerar inom verkstads- och pappers-industrin.

 

De båda företagen delar lokaler och administration och de tar hjälp av varandras personal och maskiner när så krävs.

 

Kvalitet och miljö

Såväl IFS som Industrimiljö VÄST arbetar efter ISO 9000- och ISO 14000-programmet. Industrimiljö VÄST är sedan flera år tillbaka certifierade och IFS är på god väg mot certifiering. Båda företagen arbetar efter fastställda kvalitets- och miljöpolicys.

 

Tillstånd och försäkringar

IFS är medlem i Saneringsföretagens Riksförbund SRF och har ansvarsförsäkring på 10 miljoner kronor.

 

IFS har tillstånd att hantera asbest och farligt avfall. Personalen har den utbildning och de behörigheter som krävs för att utföra arbetet.

 

  

 

 

 

 

 

 

Produktion och webbmaster CertoCito.se  

     © IFS -Industrimiljö, Fukt & Saneringsteknik AB