JOUR-telefon

0703 - 34 18 81

 

info@ifs-ab.se

 

 

 

Asbestsanering

 

Avfuktning

 

Besiktning

 

Blästring

 

Byggstädning

 

Cicternrengöring

 

Epoximålning

 

Filmning

 

Flytt

 

Högtryckstvätt

 

Klottersanering

 

Lokalvård

 

Rivning

 

Sanering

 

Sugning

 

Vattenbilning

 

 

 

 

Asbestsanering

 

Vi utför all förekommande asbestsanering. Vid ombyggnadsarbete eller rivningsarbete är det viktigt att inventera materialet för att vara på säkra sidan. Asbest får inte användas idag men kan finnas kvar i byggnader från 50-talet till 70-talet. Har du lokaler eller byggnader uppförda under asbesttiden kan vi genomföra en undersökning och asbestanalys för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest.

 

Asbest förekommer i mattlim, rörisoleringar, kakelfix och kakelfog, eternitplattor på tak eller fasad. Asbest kan också finnas i isolermaterial, packningar, elkablar och olika golvmaterial. Vid borrningar, sågningar och rivningar av material där asbest förekommer virvlar små fibrer av asbest upp i luften med dammet. De små fibrerna kommer in i lungorna och kan längre fram ge allvarliga lungsjukdomar. Det är mycket viktigt att veta var asbest finns och genomföra asbestsanering innan för att undvika hälsorisker innan ombyggnation, rivning eller brandsanering.

 

Vi är auktoriserade för asbestsanering och garanterar att saneringsarbetet utförs enligt gällande lagkrav. Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering.

 

Våra medarbetare har godkända utbildningar och moderna tekniska hjälpmedel.

 

  

 

 

 

 

 

Produktion och webbmaster CertoCito.se  

     © IFS -Industrimiljö, Fukt & Saneringsteknik AB