JOUR-telefon

0703 - 34 18 81

 

info@ifs-ab.se

 

 

 

Asbestsanering

 

Avfuktning

 

Besiktning

 

Blästring

 

Byggstädning

 

Cicternrengöring

 

Epoximålning

 

Filmning

 

Flytt

 

Högtryckstvätt

 

Klottersanering

 

Lokalvård

 

Rivning

 

Sanering

 

Sugning

 

Vattenbilning

 

 

 

 

Filmning

 

En rörinspektionen kan visa avlagringar, främmande föremål, skarvförskjutningar, ut-läckage, sprickor, rötter eller sättningar. En rörinspektion kan vara aktuell för att se status på ledningar inför t.ex. reparation, stambyte, om- eller tillbyggnad samt nyinstallerade ledningar. Efter utförd rörinspektion lämnas en rapport med DVD-skiva samt ett åtgärdsförslag på utfört arbete.

 

Vid filmning är det till stor hjälp om ritningar på avloppssystemet kan tillhandahållas, då kan start- och slutpunkter för rör inspektionen märkas ut vilket gör det betydligt enklare för dig som kund att följa själva rörinspektionen på DVD-skivan.

 

Våra medarbetare har godkända utbildningar och moderna tekniska hjälpmedel.

 

  

 

 

 

 

 

Produktion och webbmaster CertoCito.se  

     © IFS -Industrimiljö, Fukt & Saneringsteknik AB